03.11.2022

Porodična hiperkolesterolemija – presjek rezultata istraživanja HAUSER RCT i HAUSER OLE o učinkovitosti lijeka evolokumab u pedijatrijskoj populaciji


03.11.2022

Evolokumab potiče redukciju aterosklerotskog plaka


03.11.2022

Istaknute publikacije članova društva 2022


25.10.2022

Izvještaj s 45. Europskog Lipoprotein kluba


24.10.2022

Nikolaj Nikolajevič Anichkov


24.10.2022

Osvrt na predavanje: FH Paediatric screening.What? Creating value by sharing real life x – periences


10.10.2022

Ateroskleroza.hr NEWSLETTERI


30.06.2022

Učinak atorvastatina na erektilnu disfunkciju: meta-analiza i sistemski pregled


30.06.2022

90. Europski kongres ateroskleroze


30.06.2022

Istaknute publikacije članova društva 2022


30.06.2022

Statinska terapija u starijih od 75 godina smanjuje incidenciju velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja nakon perkutane koronarne intervencije


30.06.2022

Povezanost bubrežne funkcije sa serumskim razinama markera sinteze i apsorpcije kolesterola


30.06.2022

Nuspojave statina - činjenice, a ne zablude


30.06.2022

Preko desetogodišnjeg rizika: Analiza isplativosti statina u primarnoj prevenciju kardiovaskularnih bolesti