30.06.2022

Učinak atorvastatina na erektilnu disfunkciju: meta-analiza i sistemski pregled


30.06.2022

90. Europski kongres ateroskleroze


30.06.2022

Istaknute publikacije članova društva 2022


30.06.2022

Statinska terapija u starijih od 75 godina smanjuje incidenciju velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja nakon perkutane koronarne intervencije


30.06.2022

Povezanost bubrežne funkcije sa serumskim razinama markera sinteze i apsorpcije kolesterola


30.06.2022

Nuspojave statina - činjenice, a ne zablude


30.06.2022

Preko desetogodišnjeg rizika: Analiza isplativosti statina u primarnoj prevenciju kardiovaskularnih bolesti